Dragsholm Golf Club

Forretningsudvalg

består af:

 

Formand: Leo Cordua

lc@dragsholmgolfclub.dk

 

Næstformand:Erling Paulsen

ordrup19@mail.tele.dk

 

DGA: Curt Anderson

curt@curtandersen.dk

 
 
PRO: Steve Smith