Manneklub - Bestyrelse

Posted in Manneklubben

består af:

Formand: Ulrik Hemmingsen

ulrik.hemmingsen@webspeed.dk

2125 1156

 

Kasserer: Carl Mulvad

calle@jensen.mail.dk

3118 0772

 

Menigt medelm: Jimmy Nagstrup

jimmy@nagstrup.eu

6069 6100 

 

Menigt medlem: Jesper Vecht

jevecht@gmail.com

2166 6459

 

Menigt medlem: Jørn Lauritzen

sport@jwwl.dk

5213 1200 

 

Sponsorkontakt: Finn Madsen

fikima@mail.tele.dk

4032 9002 

 

 

Udskriv