Mindeord - Anne Grete Svare

Vort medlem Anne Grete Svare er afgået ved døden mandag den 28. september, og klubben er dermed blevet en markant ildsjæl fattigere.


Anne Grete Svare døde mandag den 28. september efter kortere tids sygdom. Vores tanker og medfølelse går til Anne Gretes familie og nære venner.

 

Anne Grete var kendt af alle i klubben. Hun var et omdrejningspunkt for mange aktiviteter i klubben. Hun gik til opgaverne med liv og sjæl – alt gjorde hun med klubbens vel for øje.
Hun har været en nøgleperson i sekretariatet, i forhold til de frivillige, overfor nye medlemmer samt i bestyrelsen gennem mange år.
Hun var ikke bange for at komme med berettiget kritik, når hun mente at forhold skulle ændres. Hvis hun ikke fik ret, bar hun ikke nag, men arbejdede loyalt for det, som blev besluttet.

 

Vi er mange, som vil savne Anne Gretes kommentarer og aldrig svigtende engagement omkring klubben.

 

Æret være Anne Gretes minde.

 

Bisættelsen finder sted fra Sct. Peders Kirke i Slagelse på fredag 02. oktober kl. 13.00. Alle er velkommen.


På bestyrelsens vegne
Jan Staunsbjerg