Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.marts 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20.marts 2016 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DGC Dragsholm Golf Club søndag den 20. marts 2016 kl. 10.00 i Super Brugsen Asnæs mødelokaler på 1.sal indgang syd. 

 

Dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Beretning om klubbens aktiviteter det forløbne år. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

a. Vedr. betaling af kontingent: Alle medlemmer skal være tilmeldt betaling via PBS. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

I henhold til vedtægterne er der 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. 

På valg til bestyrelsen: På valg som suppleant

Leo Cordua, modtager genvalg. Carl Mulvad Jensen 

Alf Mortensen, modtager ikke genvalg 

Lars Lundby Pedersen, modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår som kandidater til bestyrelsen

Carl Mulvad Jensen 

Brit Kjær-Jørgensen 

Bestyrelsen foreslår som suppleant

Søren Lundgaard Jensen 

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslår: 

Søren Møller (revisor) og Susanne Post (revisorsuppleant) 

 

9. Eventuelt

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen