Handicapregulering og turneringer

Handicapregulering og turneringer 

turneringsudv 14

I forbindelse med afvikling af vore turneringer opstår der forståeligt nok af og til spørgsmål vedrørende den efterfølgende handicapregulering.

Det man skal huske på er at i og med at EGA handicap systemet blev indført i 2012 erstattedes 10%-reglen af Computed Buffer Adjustment. (CBA).

CBA står for ”beregnet justering af neutral zone” og skal benyttes i alle turneringer hvor der kræves EGA handicap, og som bliver håndteret i IT-systemer så som Golfbox. CBA beregning­en foretages automatisk i klubbens IT-system. Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og ”reduction only” (RO).

Resultatet af CBA-beregningen betyder i praksis, at grænsen for neutral zone for hver handi­cap­­grup­pe kan blive reguleret enten op eller ned (i de fleste tilfælde ned) når en analyse af deltagernes resul­ta­ter er anderledes end de forventede resultater for hver handicapgruppe. De forventede resultater, der benyttes til sammenligning, er beregnet ud fra en database inde­hold­ende en stor mængde tur­ne­ringsresultater indsamlet af EGA. Hvis turneringsresultaterne er blevet dårligere end forventet på grund af f.eks. dårligt vejr eller dårlige baneforhold, juste­res grænsen for neutral zone ned. Det vil sige, at der kræves færre point for at opnå resultat til neutral zone.

Et eksempel: ved vores seneste turnering Super Brugsen Asnæs Open 2014 beregnedes CBA af Golfbox systemet til -2 (minus 2). Dette bevirker eksempelvis at neutral zone for handicap­gruppe 4 (handicap 18,5 til 26,4) sænkes med 2 fra normalt 32-36 til 30-34. En spiller der er tilmeldt med handicap 24,2 og scorer 37 point ligger altså nu hele 3 point over neutral zone og vil derfor blive reguleret 3x0,4 = 1,2 ned til et nyt handicap på 23,0 mod tidligere at blive reguleret 1x0,4 = 0,4 ned til 23,8.

Spil paa banen