bs-s-130x26
          golfbox1

banestatus

       kalender

Dresscode/Ordensregler/Etik

Ordensforskrifter:
Før spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med Golfreglerne, Lokale Regler, Etikettereglerne, Amatørreglerne og nedenstående ordensregler. Desuden forventes det, at spillerne kender Handicapsystemet. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews foreskrevne Regler.

 
I særdeleshed gøres der opmærksom på følgende:
Nedslagsmærker på greens skal rettes op. Ikke bare dine egne, men alle. Se hvordan
Opslåede tørv skal lægges på plads og trædes til. Ikke bare dine egne, men alle.
 
Pitchfork skal altid bæres på kroppen, også efter at bærebaggen er sat til side ved green. Pitchfork skal kunne fremvises på forlangende, (banekontrol). Kan denne ikke fremvises skal man købe en af banekontrollen på stedet, eller alternativt gå i klubhuset og købe en ny. Hvis det sidste indtræffer skal golfrunden startes forfra...
 
Ved Out of bounds ud mod alle naboer må bolde ikke hentes.
 
Der må ikke drives fra 1. tee på 18-hulsbanen, hvis der er spillere på 9-hulsbanens første tee.
Der må ikke drives fra 1. tee på 18-hulsbanen, før der er slået på "klokken".
 
Passivt ophold (f.eks. venten) på selve teestedet er forbudt, og der må ikke slås tørv op under prøvesving på tee-steder.
 
Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen.
 
Affald og cigaretskodder skal placeres i banens skraldespande.
 
Anvisninger fra banepersonale skal følges.
 
Der må max. gå 4 bolde i en spillegruppe.
 
Hver spiller skal have eget udstyr med på banen.
 
Hele riven skal placeres i bunkeren efter brug. Helst i retning med spillet.
 
Kvittering for green-fee eller klub-bagmærke skal bæres synligt på bagen.
 
Ved banekontrol skal DGU-kort og pitch-fork kunne fremvises.
 
 
Spilhastighed:
En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er plads foran.
 
Vejledende LANGSOMST TILLADELIGE spilletempo for 18 huller:
2-bold=3 t. 15 min
3-bold=3 t. 45 min
4-bold=4 t. 15 min
 
 
Drivingrange-bolde må kun bruges på drivingrange.
 
Hunde må gerne medtages på baneanlægget, såfremt de er i snor. Plastpose til deres efterladenskaber skal medbringes og bruges, og kunne fremvises ved anmodning derom.
Hunde må ikke betræde bunkers, greens og tee-steder.
 
Mobiltelefoner må medbringes på banen, men skal være sat til lydløs. De må kun benyttes til korte opkald og kun på teested. Klubpersonale, turneringsledere, dommere og banekontrol er undtaget fra denne bestemmelse.
 
I turneringer og matcher indikeres suspension af spil på grund af en farlig sitiuation p.f.m.
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone
Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner, som gentages
Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner, som gentages
 
 
Dress Code:
Påklædning: Bar overkrop, undertrøjer, og meget korte shorts er ikke tilladt på golfbanen.
 
Fodtøj: Det er ikke tilladt at færdes i klubhuset i strømpesokker. Golfsko er ikke velset i restauranten. Træsko og lignende fodtøj må ikke bruges på banen.
 
Hovedbeklædning er ikke velset i klubhuset.
 
 
Overtrædelser af ordensforskrifter kan medføre bortvisning/diskvalifikation og eller karantæne
 
Banekontrol og Greenkeeperstab kan bortvise spillere, der ikke retter sig efter givne anvisninger.

 

Dress Code for Dragsholm Golf Club 18 huls banen.

For damer/herrer kræves:

- polo-shirts med ærmer

- skjorter med ærmer

- turtlenecks/rullekrave med ærmer

- golfshorts eller lange golfbukser

- sokker/strømper er påkrævet

- golfsko med softspikes og andet passende fodtøj, der ikke beskadiger greens

For damer er det desuden tilladt at bære:

- polo-shirts – uden ærmer

- golf-skørter

- golfbluser med og uden krave

Det er IKKE tilladt at bære bukser/shorts som er hullede, afklippede, lavtaljede.

Etik på golfbanen - er det nu også nødvendigt?

Giv dig selv og andre en god oplevelse på golfbanen. Følg golfspillets

Almindelige regler, men vær særlig opmærksom på at:

Få en god rytme i spillet: Vær parat til at slå, når det er din tur! Hjælp hinanden og vis hensyn til andre spillere.

Hensyn:

 • Vær klar til at slå, når det er din tur
 • Alle er OBS på, hvor medspilleres bolde lander
 • I tvivl, så tag en provisorisk bold med
 • Hjælper medspiller med at lede efter bolden
 • Mobiltelefon er ikke tændt under spil

Spilletempo:

 • Så snart det er klart, at en bold ikke let kan findes, skal bagved kommende spillere vinkes igennem, hvis der er plads foran.
 • Ved green placeres bags i den retning green skal forlades
 • Green skal forlades straks, når spillet på hullet er afsluttet
 • Scorekort udfyldes på næste teested
 • Man spiller så hurtigt man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt
 • Skal der ledes i roughen så tag et eller to jern med derind.
 • Færdig med at putte? så tag flaget og vær klar til at sætte flaget i

Pleje og hensyn til banen:

 • Man medbringer ikke bags eller vogne ind på tee sted eller green.
 • Bags og vogne trækkes ikke med ind i roughen. Placer dem i semirough/fairway.
 • Golfvogne kører kun på stier, fairways og semirough og ikke tæt på green og kører ikke i roughen eller klippet rough.
 • Bunker skal altid rives og hele riven placeres nede i bunker.
 • Knækkede tee samles op og lægges i de små bøtter. Bøtterne er kun til knækkede tee og ikke skrald.
 • Husk altid pitchfork. Husk også at reparere andres mærker.
 • Når du har lavet et højt indspil på green, har du lavet et nedslags mærke, så find det og reparer det.
 • Træning er kun på træningsarealerne og ikke på banen, hvor der KUN spilles med en bold. Der øves/trænes ikke fra bunker og tee steder.
 • Man smider ikke flaget på green, men lægger det, uden at beskadige green.
 • Der må kun bruges putter på green
 • Man løfter og genplacere flaget uden at beskadige hulkanten.
 • Stil dig ikke for tæt på hullet, når du samler din bold op
 • Hver spiller skal have et golfsæt.
 • Brug kun de naturlige transportveje
 • Følg banens skiltning og pas på anlægget generelt
 • Vis respekt for andre spillere og greenkeeperne

God fornøjelse med golfspillet

Dragsholm Golf Club

 
Seneste nytDGC SuperBrugsen Asnæs Open 2014
17/04/2014 | Jan Staunsbjerg

Det var en søndag hvor blæsten gik mere end frisk over DGCs anlæg og ved frem­mø­det denne t [ ... ]


Seneste nytAfbud med påbud!
28/03/2014 | Jørgen Lund

”Vild Med Golf” plus andre gode golfvenner kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, da  [ ... ]


Seneste nytDGC skyder turneringssæsonen i gang med DGC Superbrugsen Asnæs Open 2014
22/03/2014 | Regnar Jacobsen

Søndag d. 13. april afholder DGC årets første store turnering. Vi er igen i år i den lykkelige [ ... ]


Seneste nytBaneåbning for sæson 2014.
19/03/2014 | Jan Staunsbjerg

Vi åbner for sæsonen på 18. huls banen torsdag den 20. marts kl. 12.00.
Ved åbningen vil der vær [ ... ]


Flere nyheder