Dragsholm Golf Club

Målsætning

For 2017 til 2020.

Ifølge Dansk Golf Union (DGU) sker det største medlemsfrafald i de danske golfklubber indenfor de første 3 år af medlemskabet.

DGU har lavet statistik på frafaldet gennem en årrække. Det viser sig, at for hver 100 nystartede, var der kun 8 medlemmer af disse tilbage i golfklubberne efter 3 år. 92% var simpelthen holdt op. Tallene taler for sig selv. Tallene gælder samlet for alle klubber Danmark.

Golfklubber/vi skal være meget bedre til at tage os af nye medlemmer. Bedre til at byde dem velkommen, og hjælpe dem i alle henseender, når de er til stede i klubben.

Vi i Dragsholm Golf Club skal være bedre til at få dem integreret i klubben og i klublivet, og her spiller det sociale ståsted en stor rolle. Nye medlemmer må ikke få den opfattelse, at en golfklub er fyldt op af klikker, som har nok i sine egne. Vi skal være meget mere udadvendte.

Smil, venlighed og hjælpsomhed er nogle af kodeordene, og det gælder på hele vores dejlige anlæg samt i klubhuset.

 

Begynderudvalget sammen med resten af Dragsholm Golf Club og vores PRO-træner Steve arbejder ud fra følgende målsætning for 2017 til 2020:

• At bibeholde mindst 50 % af alle nye prøvemedlemskaber/nye medlemmer, indmeldt i 2017, som medlemmer pr. 01-04-2018.

• At bibeholde mindst 40 % af alle indmeldte medlemmer i 2017, som medlemmer pr. den 01-04-2019.

• At bibeholde mindst 30 % af alle indmeldte medlemmer i 2017, som medlemmer pr. den 01-04-2020.

Eksempel ved 100 nye medlemmer indmeldt i 2017.

• Pr. 01-04-2018 er der 50 medlemmer som starter op.

• Pr. 01-04-2019 er der 40 medlemmer som starter op.

• Pr. 01-04-2020 er der 30 medlemmer som starter op.


• DELMÅL HER ER:

• Pr. 01-04-2020 er 50% af de 30 medlemmer = 15 stk. nu medlemmer på 18-hulsbanen.

• De 30 medlemmer er stadig medlemmer i klubben.