dragsholmgolfclub

Bestyrelsen

bestå af:

Formanden: Finn K. Madsen

fkm@omoe.dk

4032 9002

 

Sekretær: Klaus Wium

klauswp@vip.cybercity.dk

4240 7788

 

Kassere: Finn Fredsgaard

brutaliserne@mail.dk

2173 9414

 

Bestyrelses medlem: Jimmy Nagstrup

jimmy@nagstrup.eu

6069 6100

 

Bestyrelses medlem: Thomas Røntved

thomasr@privat.dk

4212 3439