dragsholmgolfclub

Opgaver mentor

MENTORBEMANDINGEN PÅ LØRDAGE:

Opstart d. 07 – 04 slutter d. 07 – 06. Team 1:  Klaus Høeg, Hanne Høeg og Tom Olsen.

Opstart d. 05 – 05 slutter d. 05 – 07. Team 2: Birthe Øland, Jørn Sørensen og Margot Bentkjær.

Opstart d. 26 – 05 slutter d. 26 – 07. Team 3: Connie Rickens, Preben Jacobsen og Bo Priiskorn.          

Opstart d. 23 – 06 slutter d. 23 – 08. Team 4: Annette Poulsen, Jørgen Nielsen og Mogens Christiansen.

Opstart d. 28 – 07 slutter d. 28 – 09. Team 5: Marianne Kristensen, Benny Andersen og Knut Berge

MENTOR/HJÆLPER OPGAVER.

 1. De samme 3 mentorer følger de nye prøvemedlemmer i de 2 måneder prøveperioden varer.
 2. Begynderne/prøvemedlemmerne henhører under begynder i de 2 måneder prøvemedlemskabet kører. Herefter er de en del af tirsdagsklubben med HCP> 37. De kan stadig, efter ønske, spille på Par 3 banen og på 9 huls banen.
 3. De nye prøvemedlemmer skal spille mindst 3 x på Par 3 banen inden 9 huls banen afprøves.
 4. Mentorerne samler inden spillestart begynderspillerne på lørdage kl. 14:00, og på tirsdage kl. 17:00. Inden spillestart bruges der ½ til ¾ time på øvelsesbaner. Dette a. h. t. at spilletiden på 9 huls banen er længere. Derefter mødes vi nogenlunde samtidig på 1. sal i klublokalet efter matchen.
 5. Hver tirsdag, i teamets 2 måneders periode, stiller mentorerne med 1 mentor. Mentorerne aftaler indbyrdes, hvem der stiller op. Her hjælper Tirsdagsklubbens hjælpere til efter behov.
 6. Mentorerne aftaler indbyrdes, hvem som ikke stiller op, hvis der ikke er behov for alle mentorerne.
 7. Ved sygdom eller andre afbud aftaler mentorerne selv med ”mentor – reservegruppen”, hvem som så kommer som afløser.
 8. Under spil på banerne vejleder mentorer og tirsdagshjælperne om regler, etikette og scorekort.
 9. Både på lørdage og tirsdage spilles der om ”kaninbolde”. Hver gang en greenfee på 20,- kr.
 10. Efter spil samles vi altid i klublokalet på 1. sal. Det er mentorens ansvar at få samlet alle og sørge for, at vi alle sidder sammen efter spil. Det er vigtigt at de sociale bånd knyttes i gruppen af spillere og mentorer.
 11. Scorekort gennemgås, og kort fra dem som evt. skal skrives ned, afleveres under Pro-shoppens glasdør – til
 12. Spørgsmål til dagens spil /besvares drøftes, og dagens vindere af kaninbolde findes.
 13. Fællesspisning er altid en mulighed. Til alle klubber i klubben har Henrik et tilbud på mad til 95.- kr. Det vil være madlister, hvorpå man kan bestille inden vi slår ud.

MENTOR – TJEKLISTE:

Til hvert opstartshold er der udarbejdet et liste, hvorpå navne, tlf. nr. og mailadresser på alle nye prøvemedlemmer vil fremgå. Endvidere vil tilsvarende på holdets mentorer være beskrevet på listen.

Alle de nye medlemmer og mentorer får udleveret listen.

Denne liste, en for hver opstartshold, vil befinde sig i ”Begynderskuffen” i vindueskarmen ved skrivebordet i klublokalet i stueplan.

Listen i begynderskuffen skal bruges hver lørdag og tirsdag til afkrydsning m.m.  SE LISTEN HERUNDER