dragsholmgolfclub

Bestyrelsen

består af:

Formand: Klaus Høeg

klaushoeg@dadlnet.dk

24278221

 

Næsteformand og sekretær: Aage Müller

aage-grethe@mail.tele.dk

21794443

 

Kasserer: Grethe Müller

aage-grethe@mail.tele.dk

30121301

 

Bestyrelsesmedlem: Preben Jacobsen

phj-ags@mail.tele.dk

24835821

 

Bestyrelsesmedlem: John Rasmussen

johnr@mail.tele.dk

25210215

 

Suppleant: Kirsten Schødt

k.schoedt@webspeed.dk

51803874

 

Suppleant: Gert Pedersen

gepe4460@gmail.com

40449633