Coronavirus og banelukning – forsigtig åbning fra 02/04-2020

DGC/DGA har, som I alle ved, fulgt Dansk Golf Unions anbefalinger ift. nedlukning af alle aktiviteter og faciliteter siden d. 18. marts. DGU har fra begyndelsen ageret ud fra et forsigtighedsprincip, hvor det størst mulige hensyn til samfundet og de mange ældre golfspillere i Danmark skulle tages. Det princip består.

Derfor anbefaler DGU, at foreningslivet ude i klubberne stadig skal være indstillet. Klubhuse og trænings­faciliteter bør fortsat være lukket, ligesom der ikke bør afvikles turneringer eller klubaktiviteter, herunder klub-i-klub arrangementer. Golfklubber kan individuelt tage stilling til, om de vil tillade privat spil under restriktioner eller fortsat vil holde banen helt lukket. Se seneste klubnyt fra DGU her.

DGC/DGA vil støtte op om en ekstremt forsigtig løsning, hvor vi fra d. 02/04 åbner banerne for spil alene eller i grupper á to spillere med stor indbyrdes afstand, som følger nedenstående anbefalinger/ret­nings­linier fra DGU. Helt basalt kan vi fastslå, at der SKAL bookes tid i Golfbox til alle baner og man i tilfælde af 2-bolde SKAL spille med en spiller fra samme husstand eller med en fast spillemakker. Men læs i øvrigt nedenstående retningslinier og følg dem.

Konstaterer vi at retningslinierne for sikkert spil IKKE overholdes, vil banerne igen blive lukket for spil.

Retningslinier for spil på banen

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 4. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet
 5. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 6. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 7. Vandhaner på banen lukkes
 8. Affaldsspande og lignende tildækkes/fjernes
 9. Det er kun klubbens egne medlemmer der har adgang til banen

Følgende foranstaltninger fortsætter som hidtil:

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.
 2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket
 3. Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser er ligeledes lukket
 4. Booking af tider SKAL ske elektronisk via Golfbox uden bekræftelse 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning

Pas på jer selv og hinanden

 

Banen marts 2020

Ganske vist har banerne været lukket i små to uger grundet Corona smittefaren, men ikke desto mindre har greenkeeperne på forsvarlig vis fortsat arbejdet med klargøring af anlægget. Dette betyder bl.a. at følgende opgaver enten er eller er i færd med at blive udført:

 • Greens er klippet, vertikal skåret, priklet og tromlet
 • Semirough – klippet
 • Fairways – klippet
 • Driving Range – klippet
 • Vandingsanlægget – åbnet

 

Golfens dag udskydes

Golfens Dag har indtil nu været planlagt til 26. april i år, men i lyset af den aktuelle status på Corona krisen har DGU valgt at udskyde Golfens Dag. DGU vender tilbage med den nye dato, så snart de ved mere om situationen i Danmark, og herefter har fundet et brugbart hul i kalenderen. Som det ser ud nu kan det tidligst bliver i slutningen af maj.