DGC Bechs Herremagasin Open 2018

DGC Bechs Herremagasin Open 2018 – resultat

Sikken en forårssøndag. Denne Kristi Himmelfarts weekend bød på et gennemført pragtfuldt solskinsvejr – ganske enkelt ideelt for golf. Også denne søndag d. 13. maj hvor 67 morgenfriske golfspillere var mødt frem i DGC for at deltage i årets Bechs Herremagasin Open. Til alles udelte glæde kunne de se frem til nogle timer i hinandens hyggelige selskab og med masser af sol og varme og en lige tilpas brise, der ikke kunne forstyrre golfspillet nævneværdigt. For 10. gang optrådte Bechs Herremagasin som sponsor for dagens turnering. Spillerne kunne glæde sig over, at der var præmier til såvel de fem bedste i hver af de tre rækker der blev spillet i samt præ­mier til nærmest hullet på Par 3 hullerne 6 og 17 samt en række klappræmier til de heldige udtrukne.

Efter en kort velkomst og briefing fra turneringsledelsen og sponsor­ud­­valgets formand kunne gunstarten skydes af kl. 9:00.

Efter knap 5 timers (det må være varmen) stra­bad­ser var alle spil­lere vel­beholdne tilbage i klub­hu­set. Dermed var tiden inde til at drøfte dagens oplevelser og gøre sig til gode med såvel vådt som tørt fra Bothwells gode buffet.  

Mens sulten og tørsten blev stillet kun­ne det hårdtarbej­dende turne­rings­ud­valg indtaste dagens scores og sidenhen præsen­tere nedenstå­ende resultat af dagens turnering.

Placeringerne i A-rækken blev følgende (slagspil netto): 1. Henning Brimer med 74 slag, 2. Palle Larsen med 74 slag, 3. Claus Petersen med 76 slag, 4. Leif Iversen med 76 slag og 5. Flemming Nielsen Hansen med 77 slag.

I B-rækken blev placeringerne følgende (Stableford): 1. Peter Vestergaard med 42 point, 2. Jørn Henrik Sørensen 38 point, 3. Lars Aksel Hansen med 36 point, 4. Erik Fredslund med 36 point og 5. Winnie Bech med 35 point.

Resultaterne i C-rækken blev følgende (Stableford): 1. Morten Lazzarotto med 36 point, 2. Jette Nordlund Sørensen med 36 point, 3. Kim Valkær med 35 point, 4. Jørgen Nielsen med 35 point og 5. Helle Nielsen med 34 point.

Du finder som altid alle resultaterne i Golfbox.

Set fra Turneringsudvalgets side forløb dagen endog ualmindelig godt. Med et sådant vejr er det umuligt at være andet end meget tilfreds. Med 67 deltagere og et flot præmiebord må vi konstatere at vi havde en meget fin dag og fra Turnerings­udval­get skal der lyde en stor tak til alle deltagere – uden jeres opbakning kunne det alt sam­men være lige meget. Tak til green­­keeperne for deres utræt­te­lige ind­sats for at give os alle en bane i tip top stand. Sidst men ikke mindst en meget stor tak til vores spon­sor Bechs Herremagasin i Asnæs for de dejlige præmier og for over­hoved­et at muliggøre et så flot arrange­ment.  

Vi håber selvfølgelig at se jer alle igen til sæsonens kommende tur­ne­­ringer.

Turneringsudvalget