Elite Træningslejr

Der skal lyde et stort og varmt tak for tre dejlige golfdage i Sverige! Det må være én af de bedste træningslejre, i nyere tid, vi har a

fholdt i eliten ?. Der blev gået godt til den med træning og spil,

 

og vi kunne ikke have turde håbe på bedre vejr ?

Tak til alle deltagende medlemmer for godt humør og hygge.

Vi glæder os til 

meget mere spil og samvær.

På udvalgets vegne 

 

Lasse F. Larsen, formand.