Dragsholm Golf Club

Noter til turneringsprogram

Mandage hvor vi er 10+ medlemmer deler vi spillere efter handicap i a og b rækker såfremt vi er 10 personer eller derover. Eksempel: 14 personer giver 7 spillere i hver række.

Under 10 personer spilles i 1 række.

Ved ulige antal, vil den der ender i midten via sit handicap ende i følgende række:

Ulige uge – A rækken

Lige uge – B rækken

Er der 2 med samme handicap hvor der deles, bruges simpel lodtrækning til rækken man placeres i.

Order Of Merrit point opnås kun ud fra 1 række. Så point gives som hidtil efter den samlede placering, uanset hvilken nummer man bliver i den enkelte række.