Dragsholm Golf Club

Noter til turneringsprogram

Vi spiller ved lodtrækning. Alle mandage med start jf. program og mødetid 15 minutter før start. Tilmelding i golfbox senest 1 time før start på spilledagen. (se program

 

Ved 10 medlemmer deler vi spillere efter handicap ligeligt i a og b række. 

Er der 2 med samme hcp, hvor der deles, bruges simpel lodtrækning. 

Ved ulige antal deles via handicap, så spiller i midten ender således: 

ulige uger A rækken 

lige uger B rækken. 

Under 10 medlemmer spilles i 1 række. 

 

Order of Merit tælles med på alle almindelige spilledage i dameklubben, dog min. 10 tællende spillerunder, uden hensyntagen til A og B række. Kun de 10 bedste runder er tællende.