Dragsholm Golf Club

Bestyrelsen

består af:

Formand: Regnar Jacobsen

rj@parkmail.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Anni Cordau

leoanni@nypost.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Birthe Øland

birtheoland@yahoo.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Ralf Steen Nielsen

ralfsteennielsen@outlook.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Mogens Chrisiansen

saerslev@mail.dk