Dragsholm Golf Club

Juniorudvalg

består af:

 

Carl Mulvad Jensen

calle@jensen.mail.dk

 

Pro: Steve Smith 

steve@s-ga.dk

 

Alle juniorudvalgets medlemmer har, overfor Dragsholm Golf Club, skriftligt givet samtykke til udlevering af børneattester fra politiet indeholdende oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

Hvis nogen af udvalgets medlemmer har overtrådt eller overtræder straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år, vil De med omgående virkning blive bedt om om stoppe i juniorudvalgets arbejde.

Eventuelle nye medlemmer vil snarest give skriftligt samtykke om ovenstående.