Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dragsholm Golf Club

Opdateret den 25. maj 2018

​​I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Dragsholm Golf Club behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Dragsholm Golf Club.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Dragsholm Golf Club. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Dragsholm Golf Club er dataansvarlig – kontaktinformation

Dragsholm Golf Club er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Dragsholm Golf Club kan kontaktes her:

Dragsholm Golf Club

Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle Kirkeby

CVR-nr: 27 16 86 63

Telefon: 61 66 23 59

Mail: info@dragsholmgolfclub.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Dragsholm Golf Club. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Dragsholm Golf Club, hvilket omfatter:

 • Orientering om Dragsholm Golf Clubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og infomeddelelser og via opslagstavler og Golfbox.
 • Orientering om undervisning hos den tilknyttede golftræner
 • Orientering om aktiviteter i restauranten
 • Håndtering af adgang til spil påbanen
 • Registrering af scores og handicap register
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • ​Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • Administration af fritspilsaftaler og andre samarbejdsaftaler om gæstespil påandre golfbaner
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one påhjemmeside og i klubhuset
 • Administration af Golfhæftet
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Hvis du som frivillig indtræder i Dragsholm Golf Clubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klub­ben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon, billede blive delt med klub­bens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

​Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i person­dataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet oven­for.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1

Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

-​ Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontakt­oplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap og type medlemskab i Dragsholm Golf Club.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest fortroligt. Børneattesten op­bevares i Dragsholm Golf Clubs e-boks.

-​Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap og hjemmeklub.

-​Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

-​Gavegivere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberet­ning til skat.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox
 • ​Det af Pro’en anvendte bookingsystem til undervisning.
 • ​E-conomic,økonomisystem
 • Baneejer/administrationsselskabet DGA ApS
 • ​Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Mail Chimp til udsendelse af klubnyt
 • Andre medlemmer i Dragsholm Golf Club
 • Journalister der dækker turneringer og arrangementer der afholdes i klubben
 • Klubbens pengeinstitut
 • ​Politiet i de tilfælde vi skal indhente børneattester
 • Odsherred Kommune med henblik påudbetaling af medlemstilskud
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golfsportens interesser og udvikling
 • Golfhäftet i Sverige AB –kun for gæster der spiller med Golfhæftet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

​Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi gør dette for at styrke og forbedre markedsføringen fra Dragsholm Golf Club.

For at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside.

For at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til kundeservice

For at administrere konkurrencer, kundeundersøgelser mv.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Dragsholm Golf Club indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lov­krav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/ formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit sam­­tykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskyt­te en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privat­livs­politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlem­mer.

Privatlivspolitik for Dragsholm GolfClub

"Hvad siger vores medlemmer ?"

Herunder kan du hører hvad vores medlemmer mener om vores omgivelser.

"God motion og fælleskab"

"Fantastisk bane og hygge"

Ring:61 66 23 59 ​Sekretariats Åbningstider:

Mandag:          Efter aftale
Tirsdag:            Efter aftale
Onsdag:           Efter aftale
Torsdag :         Efter aftale
Fredag:            Efter aftale
Lørdag:            Efter aftale
Søndag:           Efter aftale

​RESTAURANT 3022 4596

Du er også velkommen til at sende os en mail:

info@dragsholmgolfclub.dk

Dragsholm Golf Club

CVR: 27168663

Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle

Klik her for rutevejledning

Dragsholm Golf Club

Vi har et af Sjællands største golfanlæg anlagt smukt for foden af Vejrhøj-buen i det smukke Odsherred. Vi garanterer udfordringer for golfspillere på alle niveauer.