Dragsholm Golf Club

Bestyrelsen

bestå af:

Formanden: Finn K. Madsen

fikima@mail.tele.dk

3033 6247

 

Sekretær: Alf Mortensen

am@eogp.dk

2275 6868

 

Kassere: Finn Fredsgaard

brutaliserne@mail.dk

2173 9414

 

Bestyrelses medlem: Jimmy Nagstrup

jimmy@nagstrup.eu

6069 6100

 

Bestyrelses medlem: Peter Vestergaard

jpvestergaard@gmail.com

5123 9485