Dragsholm Golf Club

Seniorklub

Dragsholm Golf Seniorklub

 
Formål:

At fremme golfspillet og fællesskabet blandt medlemmerne.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages registrerede medlemmer af Dragsholm Golf Club som er fyldt 50 år og har handicap 48 eller mindre. Kontingent er kr.350 om året inkl. præmiepenge. Kontingent bør betales senest 1.april. Betaling af kontingent og udflugter kan ske til kassereren ved indmelding eller til Seniorklubbens konto i Nordea, Reg.nr. 1726 konto nr. 4384 986 450″ (Angiv Navn og DGC nr.). For dem der ikke har netbank kan beløbet indbetales på spilledagen.

 
Aktiviteter:
Der spilles hver tirsdag. I løbet af sæsonen gennemføres både individuelle turneringer og holdturneringer med en variation af turneringsformer samt besøg på andre baner. Der er fællesspisning og præmier efter spillet anden tirsdag i måneden. Spisningen betales til restauranten.

Aktiviteterne er angivet i ”Seniorklubbens program for 2017”

Tirsdagsrutiner:
Mød op senest kl. 8:30 og find brikken med dit navn og læg den i æsken med “spiller idag”. Udfyld scorekort med navn, hcp og antal tildelte slag og tag det med dig. Vær parat i klubhuset kl 08:40, hvor Turneringsleder har sat hold ved lodtrækning og vil offentliggøre holdene.
Der slås ud kl 09:00 fra 1. hul samt så mange huller på bag-9 som nødvendigt. I april måned startes 1 time senere, se iøvrigt program.