Vedtægter

Vedtægter for seniorklubben i Dragsholm golf Club.

 1. Seniorklubbens navn er: Dragsholm Golf Seniorklub.
 2. Formål: At fremme golfspillet mellem DGC´s seniormedlemmer (m/k) og fællesskabet i golfklubben. Med dette sigte arrangerer seniorklubben hver tirsdag i sommerhalvåret matcher, der er åben for registrerede medlemmer af Dragsholm Golf Club med et handicap, der giver ret til at spille på 18-hulsbanen, og som er fyldt 50 år for både damer og herrer.
 3. Medlemmer af seniorklubben er medlemmer af DGC, som har indskrevet sig på medlemslisten, og som opfylder betingelserne i pkt. 2 og deltager i matcherne.
 4. Generalforsamling afholdes årligt i forbindelse med sommerhalvårets sidste match. Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset.
 5. Dagsordenen omfatter:
  ​a)Valg af dirigent.

  b)Beretning.

  c)Regnskab og eventuelt fastsættelse af kontingent med udgangspunkt i et af bestyrelsen fremlagt budget.

  d) Indkomne forslag.

  e)Valg af bestyrelse på op til 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 hhv. 3 medlemmer samt en suppleant. Genvalg kan finde sted.

  f)Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  g)Eventuelt.

 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og andre hverv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter datoerne for begyndelsen og afslutningen af sommerhalvårets tirsdagsmatcher og for en afslutningsmatch i september med efterfølgende fest.
 7. Vedtægtsændring kan vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer
 8. Gæster: Dragsholm Golf Seniorklub kan til matcherne invitere gæster fra andre klubber. Gæster skal opfylde alders- og handicapbetingelserne under pkt. 2.

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 20. juli 2004, samt ændret på generalforsamlingen den 13. sep. 2005 og 22. sep. 2009 og 26. sep. 2017.​

"Hvad siger vores medlemmer ?"

Herunder kan du hører hvad vores medlemmer mener om vores omgivelser.

"God motion og fælleskab"

"Fantastisk bane og hygge"

Ring:61 66 23 59 ​Sekretariats Åbningstider:

Mandag:          Efter aftale
Tirsdag:            Efter aftale
Onsdag:           Efter aftale
Torsdag :         Efter aftale
Fredag:            Efter aftale
Lørdag:            Efter aftale
Søndag:           Efter aftale

​RESTAURANT 3022 4596

Du er også velkommen til at sende os en mail:

info@dragsholmgolfclub.dk

Dragsholm Golf Club

CVR: 27168663

Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle

Klik her for rutevejledning

Dragsholm Golf Club

Vi har et af Sjællands største golfanlæg anlagt smukt for foden af Vejrhøj-buen i det smukke Odsherred. Vi garanterer udfordringer for golfspillere på alle niveauer.